Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí

Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - VINACOMIN

Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí (Mã chứng khóan: UEM) là doanh nghiệp nhà nước có bề dày thành tích hơn 40 năm phát triển, Công ty cơ điện Uông Bí đang dần hướng tới là doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất, cung ứng và xuất khẩu các thiết bị chuyên dùng, thiết bị phòng nổ phục vụ ngành than và các ngành kinh tế quốc dân.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700526340  do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, cấp thay đổi lần 4 ngày 29 tháng 4 năm 2010 thì ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- Sửa chữa thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện.

- Chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị điện cơ và sản phẩm cơ khí khác;.

- Chế tạo toa xe đường sắt đến 30 tấn;.

- Tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí, cơ điện;.

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty;.Kiểm định vật tư, phụ tùng và các thiết bị điện phòng nổ.